องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
   
 

 

 

 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จัดโครงการฝึกอบรมทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบลหินดาด เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

  กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จัดโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

 

     
     

 
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว โบราณคดีบ้านปราสาท
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 120 หมู่ที่ 14 ถนนด่านขุนทด-ลำนารายณ์ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 044-756111 โทรสาร : 044-756110
Email : hindard30210@gmail.com
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign