องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร [ 15 ก.พ. 2566 ]82
2 คู่มือประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 15 ก.พ. 2566 ]68
3 คู่มือประชาชนกิจการควบคุมประเภทที่ 2 [ 15 ก.พ. 2566 ]61
4 ค๋มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 15 ก.พ. 2566 ]91
5 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 15 ก.พ. 2566 ]57
6 คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน [ 15 ก.พ. 2566 ]58
7 คู่มือประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 15 ก.พ. 2566 ]60
8 คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน [ 15 ก.พ. 2566 ]60
9 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีบุคคลธรรมดา [ 14 ก.ค. 2565 ]58
10 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีบุคคลธรรมดา [ 14 ก.ค. 2565 ]56
11 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ การยกเลิกพาณิชยกิจ กรณีบุคคลธรรมดา [ 14 ก.ค. 2565 ]57
12 คู่มือและแนวทางการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการสังคม [ 14 ก.ค. 2563 ]314