องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 มิ.ย. 2566 ]2
2 คู่มือประชาชนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 9 ก.พ. 2566 ]73
3 คู่มือและแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2564 ]153
4 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม [ 3 ก.ย. 2563 ]331
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]343
6 คู่มือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 1 มี.ค. 2560 ]365
7 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 3 ต.ค. 2559 ]347
8 คู่มือการร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2559 ]371
9 แผ่นพับคู่มือประชาชน [ 3 ต.ค. 2559 ]372
10 แผ่นพับร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2559 ]344
11 ประกาศ [ 3 ต.ค. 2559 ]383
12 แบบฟอร์ม [ 3 ต.ค. 2559 ]341