องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ [ 15 ก.พ. 2567 ]12
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2567 ]7
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ [ 25 ธ.ค. 2566 ]18
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ [ 29 พ.ย. 2566 ]6
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ [ 28 ส.ค. 2566 ]5
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]5
8 การติดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 12 มิ.ย. 2566 ]63
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 มิ.ย. 2566 ]5
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 มิ.ย. 2566 ]8
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 มี.ค. 2566 ]12
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ [ 27 ก.พ. 2566 ]8
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]101
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]87
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 1 ก.ย. 2565 ]52
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]76
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]79
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 17 พ.ค. 2565 ]80
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]77
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]73
21 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]82
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]71
23 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]159
24 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]152
25 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]142
26 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]152
27 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]146
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 3/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]252
29 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2/2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]245
30 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]242
31 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]234
32 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]235
33 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]248
34 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]242
35 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]253
36 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]239
37 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]240
38 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]325
39 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]346
40 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]347
 
หน้า 1|2|3