องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 2 แห่ง คือ
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ)บ้านท่าขี้เหล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านท่าขี้เหล็ก
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านรวมใจ
โรงเรียนประถมศึกษา มีจำนวน 7 แห่ง คือ
     - โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านท่าขี้เหล็ก
     - โรงเรียนบ้านปราสาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านปราสาท
     - โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านกุดนางทอหูก
     - โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านค่ายทะยิง
     - โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง
     - โรงเรียนบ้านหินดาด ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 บ้านหินดาด
     - โรงเรียนบ้านห้วยจระเข้(ขยายโอกาส) ตั้งอยู่ที่หมู่ 19 บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีจำนวน 1 แห่ง คือ
     - โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านปราสาทใต้
       
สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด 11 แห่ง
สำนักสงฆ์ 4  แห่ง
 
การสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบลมีจำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ตู้ยามตำรวจประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
ตู้ยามหมู่ที่ 1 บ้านหินดาด จำนวน 1 แห่ง
ตู้ยามหมู่ที่ 14 บ้านปราสาทใต้ จำนวน 1 แห่ง