องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลการติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 120 หมู่ที่ 14 ถนนด่านขุนทด-ลำนารายณ์ ตำบลหินดาด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 044-756111  โทรสาร : 044-756110

E-mail : hindard30210@gmail.com


 แผนที่อบต.