องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2/2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
2 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 [ 12 ธ.ค. 2566 ]22
3 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]13
4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 [ 8 พ.ย. 2566 ]10
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]42
6 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]13
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 พ.ย. 2565 ]53
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]51
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]239
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]181
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มครั้งที่ 1 / 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]347
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]351
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 / 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]336
14 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี2563 เพิ่มเติมครั้งที่3/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]344
15 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]348
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]334
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]329
18 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]344
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]344
20 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2560 ]356
21 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]351