องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2044 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 13 พ.ค. 2567 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 1442 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 1442 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ของตำบลหินดาด [ 9 พ.ค. 2567 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 402-60-0023 และ 402-60-0024 [ 8 พ.ค. 2567 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ล้อลากปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]7
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ขง-3901 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่ามะค่า-หินเพิง บ้านปราสาททอง ม .22 [ 25 เม.ย. 2567 ]8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโปร่งโตนด-นาใหม่ บ้านปราสาทใต้ ม.14 [ 25 เม.ย. 2567 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่ารวก-วังตะเข้ บ้านปราสาทใต้ ม.14 [ 25 เม.ย. 2567 ]7
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยกิ่งแก้ว บ้านปราสาทใต้ ม. 14 [ 25 เม.ย. 2567 ]8
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคูคันกั้นน้ำห้วยจรเข้ บ้านห้วยจรเข้ ม.3 [ 25 เม.ย. 2567 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2567 ]8
24 ประกาศการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2567 ]8
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2567 ]9
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]8
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]2
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถพร้อมสลับยางรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]8
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]9
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]9
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]9
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]11
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]7
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]10
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]9
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]9
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]14
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากศาลาประชาคม-ถนนใหญ่ทางเสาไฟกังหันลม-นานายคำนาย,จากบ้านนายประเสริฐ-ถังประปาบาดาล นานายคำเขี่ย บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]12
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกระทุ่ม-ถนนสายโสกคลอง บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]12
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าวัดทางทิศใต้ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52