องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน แรก) พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือนแรก เดือน ต.ค. 66 - มี.ค. 67) [ 3 เม.ย. 2567 ]8
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]34
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) [ 4 เม.ย. 2565 ]140
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน) [ 5 เม.ย. 2564 ]288
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) [ 5 ม.ค. 2564 ]270