องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 3 เม.ย. 2567 ]9
2 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2 ต.ค. 2566 ]22
3 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]70
4 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ปี 2565 (รอบ ๑๒ เดือน) [ 3 ต.ค. 2565 ]100
5 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (รอบ ๖ เดือน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]57
6 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 1 ต.ค. 2564 ]168
7 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]278