องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอด่านขุนทด ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร การเดินทางออกจากที่ว่าการอำเภอไปตามถนนสายด่านขุนทด – สีคิ้ว ถึงสามแยกกุดม่วงเลี้ยวขวาไปตามถนนสาย ด่านขุนทด - ลำนารายณ์ ถึงสี่แยกโรงเรียนปราสาทวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจะอยู่ด้านซ้ายมือ เยื้องโรงเรียนปราสาทวิทยาคมอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
เนื้อที่
          ตำบลหินดาด มีเนื้อที่ประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 108,630 ไร่ โดยมีการแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ดังนี้
                    - พื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย   - พื้นที่สาธารณะประโยชน์
                    - พื้นที่เกษตรกรรม            - พื้นที่ป่าสงวน
       
 ลักษณะภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทางกายภาพและธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นที่สูงคล้ายเนินเขาขนาดเล็ก พื้นที่ดินและสภาพส่วนใหญ่เป็นหินชั้น ชั้นล่างเป็นหินทรายแดง ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนและแห้งแล้ง
 

เขตการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองทั้งหมดออกเป็น 24  หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านหินดาด

 

2

บ้านท่าขี้เหล็ก

 

3

บ้านห้วยจรเข้

 

4

บ้านปราสาท

 

5

บ้านกุดนางทอหูก

 

6

บ้านค่ายทะยิง

 

7

บ้านทุ่งสว่าง

 

8

บ้านศรีบุญเรือง

 

9

บ้านโนนขี้ตุ่น

 

10

บ้านโนนขี้ตุ่น

 

11

บ้านโคกกระพี้ทอง

 

12

บ้านโคกสามัคคี

 

13

บ้านหินดาดตะวันออก

 

14

บ้านปราสาทใต้

 

15

บ้านรวมใจ

 

16

บ้านพูนทอง

 

17

บ้านหินดาดเหนือ

 

18

บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง

 

19

บ้านห้วยจระเข้ตะวันนอก

 

20

บ้านท่าขี้เหล็ก 2

 

21

บ้านกุดพญา

 

22

บ้านปราสาททอง

 

23

บ้านนาโคกพัฒนา

 

24

บ้านหนองยารักษ์