องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]24
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]300
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 29 เม.ย. 2564 ]347
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]354
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]361
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]377
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]379
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]354
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]358
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมษณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 8 ก.ย. 2559 ]356
11 ประใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 22 ก.ย. 2558 ]354