องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖เดือน) [ 3 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 18 ต.ค. 2566 ]27
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]129
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 3 ต.ค. 2565 ]103
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก [ 8 เม.ย. 2565 ]160
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]190
7 การจัดทำโครงการเพาะปลูกและขยายพันธ์ไผ่ในตำบลหินดาด ตามแนวทางปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง [ 18 มี.ค. 2564 ]291
8 การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 22 ก.พ. 2564 ]284
9 กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต วันที่ ๙ ธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]307
10 ร่วมพิธีเจรฺญพระพุทธมนต์ ในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดหินดาด อ.ด่านขุนทด [ 30 พ.ย. 2563 ]365
11 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]288
12 รายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]268
13 การดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ภายในหน่วยงาน [ 28 ต.ค. 2563 ]272