องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
 
(ว่าง)
นักจัดการงานช่าง
 ระดับ (ปก/ชก)
 
นายโกมินทร์  แสดใหม่ (ว่าง) นางขวัญเรือน   เรียนขุนทด
นายช่างโยธา
 ระดับ ชำนาญงาน
นายช่างสำรวจ
ระดับ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ
 ระดับ ปฏิบัติงาน
     

 
(ว่าง)
 
นายช่างโยธา

 
ระดับ (ปง/ชง)

 
     
   
(ว่าง)    
นายช่างโยธา    
ระดับ (ปง/ชง)    
     

 
นายเจริญชัย ฤาชา
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา