องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 3 เม.ย. 2567 ]9
2 สรุปข้อมูลสถติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ต.ค. 65 - ก.ย. 66) [ 4 ต.ค. 2566 ]14
3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือนแรก) [ 2 ต.ค. 2566 ]16
4 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 3 เม.ย. 2566 ]77
5 สรุปผลจำนวนผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]95
6 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การให้ความเห็นทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 3 ต.ค. 2565 ]89
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหินดาด [ 27 ก.ย. 2565 ]35
8 สรุปข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์/การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนแรก /รายเดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]190
9 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) /รายเดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]154
10 รายงานจำนวนผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]148
11 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รายเดือน (มค.-มี.ค.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]280
12 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]287
13 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2563-มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]280
14 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]292
15 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]276
16 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]279
17 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]291
18 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]279
19 สรุปผลจำนวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]285
20 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]286
21 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนเมษายน2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]284
22 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนมีนาคม2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]288
23 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนมกราคม2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]290
24 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนธันวาคม2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]283
25 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]278
26 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนrพฤศจิกายน 2561 [ 8 พ.ย. 2562 ]284
27 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนตุลาคม2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]272
28 สรุปผลจำนวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]366