องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]19
2 รายงานผลโครงการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 13 พ.ย. 2566 ]14
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]58
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]68
5 รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี2565 6 เดือนแรก (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) [ 8 เม.ย. 2565 ]193
6 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมฯาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2565 ]206
7 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]353
8 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]345
9 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาประจำปี 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]374
10 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 [ 14 พ.ค. 2561 ]368
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 รอบเดือนตุลาคม(1เมษายน - 30 กันยายน 2560) [ 24 ต.ค. 2560 ]376