องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]39
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]43
3 รายงานสรุปสถิติการมาใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]50
4 รายงานสรุปสถิติการมาใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]36
5 สรุปสถิติการเข้ารับบริการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]49
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]37
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนมกราคม 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]34
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนธันวาคม 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]42
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]42
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]39
11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]56
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]73
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีค่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วตำบลหินดาด ประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]140
14 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]131
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]125