องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]64
2 รายงานสรุปสถิติการมาใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]76
3 รายงานสรุปสถิติการมาใช้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]57
4 รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]6
5 รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]7
6 รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]5
7 รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]7
8 สรุปสถิติการเข้ารับบริการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]65
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]61
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนมกราคม 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]48
11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนธันวาคม 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]57
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]56
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน เดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]50
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]67
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]87
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีค่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วตำบลหินดาด ประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]153
17 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]145
18 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]138