องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2567 ]15
2 คู่มือการปฏิบัติงานนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 9 ก.พ. 2566 ]65
3 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. หินดาด [ 9 ก.พ. 2566 ]69
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2566 ]70
5 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]66
6 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ก.พ. 2566 ]62
7 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 9 ก.พ. 2566 ]65
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 เม.ย. 2564 ]296
9 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพรบ. ทะเบียนพาณฺชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ [ 29 เม.ย. 2564 ]288
10 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง [ 6 ม.ค. 2563 ]305
11 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]293
12 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 31 ก.ค. 2558 ]303