องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
    มีเส้นทางคมนาคม จำนวน 12 สาย คือ
  - ถนนทางหลวงจังหวัด 1 สาย
  - ถนนทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย
  - ทางหลวงชนบท 3 สาย
  - ทางหลวงท อบจ. 2 สาย
  - ถนนลูกรัง 5 สาย
การโทรคมนาคม
         - ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ จำนวน 9 ตู้
 
การไฟฟ้า
         ในตำบลหินดาด มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน เพราะเป็นบ้านสร้างขึ้นใหม่ และอยู่ห่างไกลจาก หมู่บ้านเดิม
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำห้วย 8 สาย
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย จำนวน 7 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 31 แห่ง
สระน้ำ จำนวน 48 แห่ง
คลอง จำนวน 8 แห่ง
บ่อบาดาล จำนวน 35 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง
เหมือง จำนวน 3 แห่ง
ห้วย ลำธาร จำนวน 16 แห่ง
หนอง บึง จำนวน 4 แห่ง