องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]42
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]47
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]69
4 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]189
5 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]176
6 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]181
7 งบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]180
8 รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2562) [ 4 เม.ย. 2562 ]185
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2561) [ 7 ม.ค. 2562 ]175
10 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]183
11 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]188
12 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]202
13 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]192
14 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]192
15 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]187
16 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]188
17 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]184
18 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]199
19 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]193
20 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]184
21 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]186
22 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]193
23 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]176
24 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]186
25 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]180
26 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]179