องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน [ 12 เม.ย. 2567 ]8
2 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน [ 3 พ.ย. 2566 ]36
3 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]52
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 20 มี.ค. 2566 ]73
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]94
6 การดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]167
7 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]292
8 รายงานผลการดำเนินการตาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อเสนอในการทบทวนแผนบรืหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]328