องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 9 โครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงูมิทัศน์ อบต หินดาด
ประกาศนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถ EMS)
จดหมายข่าว กองคลัง
 
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
[ ดูทั้งหมด ]
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ท่านใดมีความสนใจ มีจิตอาสาในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ช่วยปกป้องรักษาสิงแวดล้...
 
  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแ...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแ...
  (กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านกา...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าร...
  (สปสช) โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียนด้วยสมุนไพรท้อ...
  (กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคณะทำงานด้านการบริการจัดการข...
  (สปสช) โครงการอบรม ส่งเสริมบ้านสะอาด อนามัยดี เพื่...
  สปสช โครงการประชุมสัมนาผู้นำเครือข่ายกองทุนหลักประ...
  (กองสาธารณสุข) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม จำนวน คน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552