องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 9 โครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงูมิทัศน์ อบต หินดาด
ประกาศนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถ EMS)
 
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
[ ดูทั้งหมด ]
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ท่านใดมีความสนใจ มีจิตอาสาในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ช่วยปกป้องรักษาสิงแวดล้...
 
  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแ...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแ...
  (กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านกา...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าร...
  (สปสช) โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียนด้วยสมุนไพรท้อ...
  (กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคณะทำงานด้านการบริการจัดการข...
  (สปสช) โครงการอบรม ส่งเสริมบ้านสะอาด อนามัยดี เพื่...
  สปสช โครงการประชุมสัมนาผู้นำเครือข่ายกองทุนหลักประ...
  (กองสาธารณสุข) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
 
จำนวนผู้เข้าชม จำนวน คน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552