องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก ซ่อมแซมบ้านกำลังพล
  (กองสวัสดิการสังคม)งานวันคนพิการสากลและมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา
  (กองการศึกษา) การออกปฐมนิเทศการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


31 ส.ค. 2563 เรือ่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บประจ...
31 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
19 ส.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์รับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภ...
14 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที...
7 ส.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
24 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาหน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบ้านศรีบุญเรือง ม. 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบ้านปราสาทใต้ ม. 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างออกแบบ)
16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552