องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  ขอเชิญชมแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรย์ บ้านหินดาดตะวันออก
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

 12 ก.ค. 2561 เรื่อง แจ้งรายชื้อเช็ดหมดอายุ
2 ก.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9
2 ก.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โ...
5 ม.ค. 2561 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
3 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำรถเก็บขยะ นางสาวพิมพ์ ...
16 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
15 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเ...
15 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจ...
 
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552