องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 9 โครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงูมิทัศน์ อบต หินดาด
ประกาศนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
[ ดูทั้งหมด ]
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ตำบลหินดาด มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย...
 
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแ...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแ...
  (กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านกา...
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าร...
  (สปสช) โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียนด้วยสมุนไพรท้อ...
  (กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคณะทำงานด้านการบริการจัดการข...
  (สปสช) โครงการอบรม ส่งเสริมบ้านสะอาด อนามัยดี เพื่...
  สปสช โครงการประชุมสัมนาผู้นำเครือข่ายกองทุนหลักประ...
  (กองสาธารณสุข) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ...
  โครงการกิจกรรม 5 ส อบต.หินดาด ประจำปี 2559
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
 
จำนวนผู้เข้าชม จำนวน คน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552