องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  ขอเชิญชมแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรย์ บ้านหินดาดตะวันออก
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

 12 ก.ค. 2561 เรื่อง แจ้งรายชื้อเช็ดหมดอายุ
2 ก.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9
2 ก.ค. 2561 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โ...
5 ม.ค. 2561 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
3 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำรถเก็บขยะ นางสาวพิมพ์ ...
12 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 2...
7 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ขย 312 นครราชสีมา รหัสครุภั...
4 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรครถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผธ 8375 นม โดยวิ...
 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552