องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองสวัสดิการสังคม

 
 นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)
   
 นายพงศักดิ์  อัศวเมธีการญจน์  นายพิทักษ์ไทย พินิจ
 นักพัฒนาชุมชน ระดับ  ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ระดับ  ปฏิบัติงาน
   
 นายรัตนกานต์  ทับขุนทด  นางสาวอภิรดี หาดขุนทด
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน