องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1159 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  20 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  18 ม.ค. 2564    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ 1
  12 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  12 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  12 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  12 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  4 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จำนวน 7 แห่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จำนวน 5 แห่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.หินดาด จำนวน 7 แห่ง 4
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจำทำป้ายไวนิล ตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  22 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคันดิน (สายวังแหว่) บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมุ่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม พร้อมเปลี่ยนระบบไฟฉุกเฉิน ของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขพ. 3775 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก) พร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9102 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Brother MEC-J2330 DW หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0029โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  4 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสายโตนตะคร้อ บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  4 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสายสะแวหว่า บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  1 ธ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสายหินเพลิง บ้านปราสาท หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ]