องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1653 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  28 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  25 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (เสาธงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  21 พ.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 ไร่รวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านปราสาททอง หมู่ 22 ท่าโสตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต๊น เครื่องเสียง เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุที่ใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 6
  15 พ.ย. 2565    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงดนตรีมหรสพ การแสดงรำวงย้อนยุคในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับและเครื่องปั่นไฟ ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประะเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  31 ต.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1442 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  31 ต.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  28 ต.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านนาตาหน ถึงบ้านวังโรงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  28 ต.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ]