องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 472 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  5 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  3 ต.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4
  3 ต.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นางสาวสุภาวรรณ เสนสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นายก้อง ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นายลัด เคียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  1 ต.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การเปืดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาคนงานจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 24 หมู่บ้าน จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเลเซอร์ปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Xerox รุ่น Workcentre 5335 หมายเลขเครื่อง AE 9898000 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน คุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  25 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  12 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  11 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  10 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  7 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ขย 312 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรครถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผธ 8375 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]