องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม( นม )โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สหรับโรงเรียน จำนวน 7 แห่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]
5 แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 [ 8 พ.ค. 2561 ]
6 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 - บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 [ 8 พ.ค. 2561 ]
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 ถึง บ้านท่าขีเเหล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2561 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32