องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 529 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ม.ค. 2562    ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  15 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  15 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  8 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  8 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  26 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  26 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรางเปิดแบบมีฝา) บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  26 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรางเปิดแบบมีฝา) บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  26 ธ.ค. 2561    ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรางเปิดแบบมีฝา) บ้านรวมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  26 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  26 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  24 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  20 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรางเปิดแบบมีฝา บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  20 ธ.ค. 2561    ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  20 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูนทอง หมู๋ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  20 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก บ้านหินดาดเหนือ ม.17 13
  20 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขี้ตุ่น ม.9 13
  14 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางภนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 10


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]