องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1868 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้ชนะการเประกาศสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล SHARP รุ่น MX-M465 จำนวน 12 เดือน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงระบบปฏิบัติการใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0042 [ 20 ก.ย. 2566 ]10
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของเครื่อตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-62-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]16
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด สนองพระราชดำริฯลฯ [ 12 ก.ย. 2566 ]25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของวิทยุสื่อสาร ประจำรถพยาบาลฉุกเฉินทะเบียน ขพ-3775 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003 [ 12 ก.ย. 2566 ]18
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อทอง บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]23
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล หมู่ 5 บ้านกุดนางทอหูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]17
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง [ 5 ก.ย. 2566 ]17
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวะยาว - ถ้ำเต่า บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 [ 31 ส.ค. 2566 ]20
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตะไก้ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]18
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]17
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 29 ส.ค. 2566 ]16
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]23
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]23
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ข้อต่อตรง ท่อ PVC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]16
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ [ 22 ส.ค. 2566 ]31
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 61 ชุด ในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]19
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 30-2028 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]23
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 30-3309 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]29
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่งสำหรับใช้กับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]15
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]20
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์รถพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หมายเลขทะเบียน ขพ 3775 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-559-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]21
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 10 ส.ค. 2566 ]15
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริกการของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]26
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสมพงษ์ บ้านท่าขี้เหล็ก 2 หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]24
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่างสายจากบ้านนางบุญยืน เมยขุนทด ไปอ่างเกาะพลอง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]27
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่ฝั่งห้วย บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]17
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนบ้านปราสาท-ท่าขี้เหล็กแยกตรงข้ามลานอเนกประสงค์ บ้านท่าขี้เหล็ก-บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]31
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]17
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]16
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 3 ส.ค. 2566 ]13
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปา ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. บ้านนาตาหน ม. 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]12
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศพร้องเช็คน้ำยาแอร์ จำนวน 3 เครื่อง [ 25 ก.ค. 2566 ]12
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 25 ก.ค. 2566 ]20
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47