องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1100 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาหน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  24 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบ้านศรีบุญเรือง ม. 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  24 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบ้านปราสาทใต้ ม. 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  16 ก.ย. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างออกแบบ) 9
  16 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  15 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  9 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  3 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ปั้มน้ำ ของรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ทะเบียน ผธ 8375 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  3 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  3 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  3 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  3 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  3 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  2 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่แบตเตอร์รี่ หมายเลขทะเบียน ขง 3901 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  1 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  31 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาตาหน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  31 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุกสายบ้านท่าขี้เหล็ก-บ้านซับพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  31 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขพ-3775 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  31 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  31 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ]