องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1349 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ ม. 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวมใจ ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยจรเข้ ม. 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล บ้านพูนทอง ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโคกพัฒนา ม. 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสามัคคี ม .12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพญา ม.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  27 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาดเหนือ ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  23 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านค่ายทะะยิง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนหินคลุก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 11
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าขี้เหล็ก 2 หมู่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้รุงเรือง หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ]