องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1264 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ สำหรับโรงเรียนในเขตอบต.หินดาด จำนวน ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาแด็กกเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  1 มิ.ย. 2564    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
  31 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 402-51-0011,402-56-0016,40257-0018,402-57-0019 และ 402-57-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  31 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  28 พ.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องเก็บของอบต.หินดาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
  28 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องเก็บของอบต.หินดาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
  28 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  25 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  24 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบฐานข้อมูล โรคพิษสุนัขบ้า Rabies One Data ในโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ 0
  19 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่น ULV หมอกควันเดลต้ามิทริน สูตร เสริมฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  19 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  17 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  17 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  17 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  17 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  17 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  14 พ.ค. 2564    ประกาดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ]