องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 241
  14 ก.ค. 2563    คู่มือและแนวทางการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการสังคม 242
  3 ต.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 236