องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 21
  8 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 6
  8 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 6
  29 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 22
  10 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 89
  2 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 82
  20 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 115
  3 ม.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 85
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 170
  5 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) 233
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 264
  8 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 196
  1 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 215
  1 ต.ค. 2561    รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 213
  1 ต.ค. 2561    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 227
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 312
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 293
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 327
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 317
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 299


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]