องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2565    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 48
  19 เม.ย. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 218
  8 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 218
  8 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 201
  29 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 211
  10 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 206
  2 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 208
  20 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 211
  3 ม.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 201
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 214
  5 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) 214
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 212
  8 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 207
  1 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 214
  1 ต.ค. 2561    รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 212
  1 ต.ค. 2561    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 205
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 227
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 223
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 219
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 218


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]