องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 60
  2 เม.ย. 2563    งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 55
  20 มี.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 87
  3 ม.ค. 2563    งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 1 59
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 140
  5 เม.ย. 2562    iรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 202
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 235
  8 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 166
  1 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 186
  1 ต.ค. 2561    รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 176
  1 ต.ค. 2561    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 194
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 284
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 266
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 285
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 281
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 270
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 297
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 253
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 269
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 267


หน้าที่ 1 [ 2 ]