องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 118
  8 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 118
  8 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 116
  29 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 120
  10 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 115
  2 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 116
  20 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 117
  3 ม.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 116
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 120
  5 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) 117
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 116
  8 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 115
  1 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 121
  1 ต.ค. 2561    รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 120
  1 ต.ค. 2561    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 115
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 119
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 119
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 121
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 116
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 118


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]