องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
จดหมายข่าว กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2561    กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 338
  4 ต.ค. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2560 332
  4 ก.ย. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 337
  2 ส.ค. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 317
  3 ก.ค. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 319
  1 มิ.ย. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 300
  4 พ.ค. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2560 309
  4 เม.ย. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2560 295
  2 มี.ค. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 297
  1 ก.พ. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2560 315
  9 ม.ค. 2560    แผนปฎิบัติงานจัดเก็บภาษีตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปี 2560 315
  5 ม.ค. 2560    การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2560 323
  4 ม.ค. 2560    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2559 311
  5 ธ.ค. 2559    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 316
  1 พ.ย. 2559    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2559 304