องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายสุวิช  คมพยัคฆ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-17093897


นายสุระชาติ  กึมขุนทด นายประเสริฐ  เนตรสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-95814434
โทร 08-19762120
 

นางมาลี  เสือสูงเนิน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-79590779