องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

คณะผู้บริหาร


นายประพันธ์ เชาวน์ดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 061-5974445

นายวิชาญ  ก่อมขุนทด

 นางลลิตภัทร เลิศกิจลักษณ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-0732270
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098-1731429
 

นางละออ   ดินขุนทด

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 062-52372157