องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 12 มิ.ย. 2566 ]15
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]50
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]49
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 1 ก.ย. 2565 ]20
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]42
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]40
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 17 พ.ค. 2565 ]48
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]42
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]44
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]45
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]36
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]127
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]116
14 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]114
15 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]122
16 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]110
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 3/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]220
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2/2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]210
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]211
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]205
21 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]201
22 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]205
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]204
24 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]221
25 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]212
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]203
27 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]295
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]312
29 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]312
30 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]306
31 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]319
32 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]301
33 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]288
34 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]301
35 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]299
36 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]296
37 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]267
38 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]269
39 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]288
40 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]272
 
หน้า 1|2|3