องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 มี.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 73
  27 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 80
  20 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 73
  7 ต.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 87
  27 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 80
  6 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 81
  23 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 80
  26 ก.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 84
  21 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 86
  7 พ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 81
  26 เม.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 85
  22 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 84
  22 ก.พ. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 81
  22 ก.พ. 2562    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 76
  27 เม.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 206
  24 เม.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 219
  10 ธ.ค. 2560    สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560 286
  20 ต.ค. 2560    สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560 307
  26 ก.ย. 2560    สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 312
  21 ส.ค. 2560    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 299


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]