องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]249
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 29 เม.ย. 2564 ]315
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]322
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]331
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]339
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]343
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]324
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]323
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมษณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 8 ก.ย. 2559 ]322
10 ประใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 22 ก.ย. 2558 ]322