องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]1
2 การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ก.ย. 2566 ]26
3 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาเล็ก [ 7 ก.ย. 2566 ]13
4 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 [ 6 ก.ย. 2566 ]14
5 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 19 [ 4 ก.ย. 2566 ]16
6 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 [ 31 ส.ค. 2566 ]15
7 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 [ 21 ส.ค. 2566 ]15
8 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 [ 21 ส.ค. 2566 ]15
9 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 [ 26 ก.ค. 2566 ]14
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]22
11 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 14 [ 10 ก.ค. 2566 ]17
12 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 [ 4 ก.ค. 2566 ]17
13 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 [ 4 ก.ค. 2566 ]18
14 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]43
15 ขออนุมัติใช้เงินสะสม (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]24
16 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]46
17 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กรณปลัดลา/ไปราชการ/ป่วย/ไปฝึกอบรมฯลฯ [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]37
19 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 11 [ 1 มิ.ย. 2566 ]11
20 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 [ 16 พ.ค. 2566 ]11
21 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" รอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ค. 2566 ]30
22 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]33
23 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 9 เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 [ 4 เม.ย. 2566 ]10
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]40
25 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]11
26 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2566 ]165
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]52
28 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 [ 28 ก.พ. 2566 ]10
29 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 [ 27 ก.พ. 2566 ]11
30 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 24 ก.พ. 2566 ]100
31 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 20 ก.พ. 2566 ]103
32 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 [ 20 ก.พ. 2566 ]11
33 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 [ 20 ก.พ. 2566 ]11
34 มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 1 ก.พ. 2566 ]189
35 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]118
36 รายงานผลโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]34
37 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 9 ม.ค. 2566 ]45
38 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 9 ม.ค. 2566 ]77
39 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่ออบต.หินดาด ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 9 ม.ค. 2566 ]102
40 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2566 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11