องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 301 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) 17
  28 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) 18
  28 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) 17
  28 เม.ย. 2565    รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) 15
  30 มี.ค. 2565    แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขี้เหล็ก 34
  28 มี.ค. 2565    แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ 30
  23 มี.ค. 2565    แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 32
  21 มี.ค. 2565    คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม 63
  21 มี.ค. 2565    คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม 43
  11 มี.ค. 2565    กองสวัสดิการสังคมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ 46
  10 มี.ค. 2565    ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีการศึกษา 2565 59
  1 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 55
  28 ก.พ. 2565    ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด 19 (กองสวัสดิการสังคม) 39
  25 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน 66
  21 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 72
  21 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 68
  18 ก.พ. 2565    การประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 65
  11 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 70
  11 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 55
  4 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 80


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]