องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ม.ค. 2564    เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ 1
  21 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ 14
  21 ธ.ค. 2563    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ 11
  2 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 43
  31 ส.ค. 2563    เรือ่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บประจำปี พ.ศ.2563 55
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 47
  19 ส.ค. 2563    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์รับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 49
  14 ส.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 55
  7 ส.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 44
  16 ก.ค. 2563    การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39
  30 มิ.ย. 2563    เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ชุดที่๑ 43
  1 มิ.ย. 2563    ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแแบบประเมินจาก ITA 52
  28 พ.ค. 2563    ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ 50
  1 พ.ค. 2563    ประกาศ-ภ.ด.ส.3-รายตำบล 59
  9 มี.ค. 2563    ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 96
  4 มี.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 105
  4 มี.ค. 2563    ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ 94
  19 ก.พ. 2563    แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 102
  13 ก.พ. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 104
  11 ก.พ. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 119


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]