องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2561    เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 9
  7 ธ.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 48
  30 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 51
  30 พ.ย. 2561    กำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 49
  12 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) 82
  6 พ.ย. 2561    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมธงฟ้าประชารัฐ(กองสวัสดิการสังคม) 53
  2 พ.ย. 2561    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน กันยายน 2561) 45
  2 พ.ย. 2561    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน ตุลาคม 2561) 57
  2 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน ตุลาคม 2561) 47
  2 พ.ย. 2561    เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 49
  1 พ.ย. 2561    ประกาศราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 39
  1 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 43
  1 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 43
  1 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 37
  1 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ 45
  28 ก.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 55
  12 ก.ค. 2561    เรื่อง แจ้งรายชื้อเช็ดหมดอายุ 70
  2 ก.ค. 2561    ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 93
  2 ก.ค. 2561    ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
  7 พ.ค. 2561    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม 2561 38


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]