องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองช่างนายปัญญา  ผันดอนดู่
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ  ต้น)
นายโกมินทร์  แสดใหม่
นายสมภพ  เกตขุนทด
นายช่างโยธา  ระดับ  ชำนาญงาน
นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน
   นายรัฐพงษ์  เบี้ยกลาง นางขวัญเรือน   เรียนขุนทด
  นายช่างโยธา ระดับ  ชำนาญงาน 
 เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ปฏิบัติงาน
นายเจริญชัย ฤาชา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา