องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 275
  14 พ.ย. 2561    คู่มืออพสธ 281
  1 ต.ค. 2561    การเขียนทะเบียนประวัติ 284
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการเลื่อนระดับ 271
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 271
  21 ส.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 282
  15 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 366
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 285
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 289
  4 พ.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5 293
  8 เม.ย. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 297
  6 ม.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 293
  4 ธ.ค. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 286
  5 พ.ย. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 295
  3 ต.ค. 2559    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 358
  23 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 281
  15 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 286
  2 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 266
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 295
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 285


หน้าที่ 1 [ 2 ]