องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 7 ม.ค. 2562 ]313
2 คู่มืออพสธ [ 14 พ.ย. 2561 ]312
3 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ต.ค. 2561 ]325
4 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ต.ค. 2561 ]309
5 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2561 ]306
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 [ 21 ส.ค. 2560 ]315
7 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 15 มิ.ย. 2560 ]404
8 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2560 ]322
9 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2560 ]326
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5 [ 4 พ.ค. 2560 ]339
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 [ 8 เม.ย. 2560 ]330
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 [ 6 ม.ค. 2560 ]333
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 [ 4 ธ.ค. 2559 ]323
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2559 ]333
15 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2559 ]393
16 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล [ 23 พ.ค. 2556 ]320
17 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล [ 15 พ.ค. 2556 ]321
18 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 พ.ค. 2556 ]302
19 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 1 พ.ค. 2556 ]330
20 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 1 พ.ค. 2556 ]315
21 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล [ 1 พ.ค. 2556 ]298
22 กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน [ 3 เม.ย. 2556 ]279
23 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 เม.ย. 2556 ]283
24 กลอนวินัย ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ของข้าราชการ [ 20 มี.ค. 2556 ]296
25 ทุนมนุษย์ [ 5 มี.ค. 2556 ]289
26 ศิลปะการให้บริการสู่ความรู้สึกที่ดี [ 5 ก.พ. 2556 ]268
27 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) [ 24 ม.ค. 2556 ]317
28 ความหมายของ KM [ 9 ม.ค. 2556 ]294
29 การจัดการองค์ความรู้ อบต.หินดาด [ 3 ม.ค. 2556 ]318
30 การจัดการองค์ความรู้ อบต.หินดาด [ 19 ธ.ค. 2555 ]292