องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 ส.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 16
  15 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 17
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 18
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 14
  4 พ.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5 16
  8 เม.ย. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 17
  6 ม.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 17
  4 ธ.ค. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 17
  5 พ.ย. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 16
  3 ต.ค. 2559    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 18
  23 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 16
  15 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 16
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 16
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 14
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 17
  3 เม.ย. 2556    กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 17
  2 เม.ย. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 16
  20 มี.ค. 2556    กลอนวินัย ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ของข้าราชการ 17
  5 มี.ค. 2556    ทุนมนุษย์ 17
  5 ก.พ. 2556    ศิลปะการให้บริการสู่ความรู้สึกที่ดี 17


หน้าที่ 1 [ 2 ]