องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 216
  14 พ.ย. 2561    คู่มืออพสธ 204
  1 ต.ค. 2561    การเขียนทะเบียนประวัติ 219
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการเลื่อนระดับ 211
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 208
  21 ส.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 306
  15 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 322
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 324
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 323
  4 พ.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5 325
  8 เม.ย. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 307
  6 ม.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 315
  4 ธ.ค. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 286
  5 พ.ย. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 325
  3 ต.ค. 2559    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 311
  23 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 320
  15 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 283
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 308
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 283
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 334


หน้าที่ 1 [ 2 ]