องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 ก.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.1) 5
  11 ส.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) 12
  20 ก.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 13
  11 มิ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) 120
  12 พ.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 116
  27 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ขสร.1 120
  2 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ขสร.1 120
  4 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) 120
  13 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) 122
  8 ธ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) 119
  10 พ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) 120
  14 ต.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 118
  9 ต.ค. 2563    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) 124
  2 ต.ค. 2563    ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 115
  9 ก.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1) 117
  11 ส.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1) 117
  16 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 123
  16 ก.ค. 2563    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19 118
  9 ก.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ ขสร.1) 119
  9 มิ.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 120


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]