องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) 1
  12 พ.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 2
  27 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ขสร.1 10
  2 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ขสร.1 24
  4 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) 19
  13 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) 42
  8 ธ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) 48
  10 พ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) 43
  14 ต.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 4
  9 ต.ค. 2563    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) 70
  2 ต.ค. 2563    ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 31
  9 ก.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1) 3
  11 ส.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1) 59
  16 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 1
  16 ก.ค. 2563    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19 3
  9 ก.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ ขสร.1) 70
  9 มิ.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 70
  15 พ.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 73
  10 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 2
  9 เม.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 73


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]