องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 588
  27 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 /2564 179
  17 ธ.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 295
  30 มี.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 288
  2 มี.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 274
  19 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 262
  14 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 130
  19 เม.ย. 2562    รายงานการประชุมประชาคมตำบลหินดาด 289
  7 พ.ค. 2561    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 270
  26 มี.ค. 2561    เชิญประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 256
  25 พ.ย. 2559    ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 260