องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ รายเดือน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 121
  27 เม.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ ๖ เดือนแรก) 115
  26 เม.ย. 2564    สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2563 118
  1 ต.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 118
  4 ต.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 121