องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 8 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 12 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 5]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินกิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 12 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรม รณรงค์ "ต่อต้าน คอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย" และ "งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY" [วันที่ 12 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมผลกระทบจากกลิ่นสารเคมีของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง[วันที่ 7 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 104]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดรับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)[วันที่ 28 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนาคลองสวยน้ำใส ณ ลำห้วยบ้านท่าขี้เหล็ก[วันที่ 4 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [วันที่ 25 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 182]
 
  กิจกรรมการตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทภาคประชาชน [วันที่ 24 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 139]
 
  กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนา [วันที่ 14 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 139]
 
  นโยบาย “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 14 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 124]