องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ 13 ประจำปีวยบประมาณ 2562 (กองการศีกษา)[วันที่ 1 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม)[วันที่ 1 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม)[วันที่ 1 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (กองการศึกษา) [วันที่ 31 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 51]
 
  สปสช. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)[วันที่ 31 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 50]
 
  สปสช. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)[วันที่ 31 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม)[วันที่ 31 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 43]
 
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก[วันที่ 5 ม.ค. 2561][ผู้อ่าน 320]
 
  ขอเชิญชมแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรย์ บ้านหินดาดตะวันออก[วันที่ 12 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 134]
 
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม [วันที่ 14 มิ.ย. 2560][ผู้อ่าน 388]
 
  (กองสาธารณสุขฯ) โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 [วันที่ 13 มิ.ย. 2560][ผู้อ่าน 332]
 
  (กองสาธารณสุขฯ) ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหินดาด[วันที่ 9 มิ.ย. 2560][ผู้อ่าน 292]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]