องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 


  สำนักงาน ก.ก.ต. จังหวัดนครราชสีมา มาประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทน[วันที่ 21 พ.ย. 2565][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด[วันที่ 18 พ.ย. 2565][ผู้อ่าน 30]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู[วันที่ 7 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 84]
 
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [วันที่ 3 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 71]
 
  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 3 ต.ค. 2565][ผู้อ่าน 69]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำจสกสระสาธารณะ หมู่ 23 บ้านนาโคกพัฒนา[วันที่ 28 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 49]
 
  การมอบแก่คนพิการ บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2 [วันที่ 27 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์ ภายในตำบลหินดาด[วันที่ 22 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 55]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 5 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 151]
 
  การจัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕[วันที่ 1 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ[วันที่ 31 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น[วันที่ 18 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 54]