องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 


  การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปิดทางน้ำเข้าสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ [วันที่ 8 ก.ย. 2564][ผู้อ่าน 42]
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชนเพื่อป้องกันการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์[วันที่ 27 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 62]
 
  การเปิดศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation ของ อบต. หินดาด เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้ารักษาในโรงพยาบาล[วันที่ 18 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 117]
 
  การดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation ของ อบต. หินดาด เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้ารักษาในโรงพยาบาล[วันที่ 3 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 229]
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีชาวบ้านทำการถมดินจนส่งผลทำให้น้ำไหลไม่สะดวก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗ [วันที่ 19 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 92]
 
  ตรวจสอบพื้นที่กรณีมีชาวบ้านทำการขุดท่อน้ำออกจากแนวถนนของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ [วันที่ 12 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรมโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2564[วันที่ 9 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 37]
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบการขอติดตั้งโวลท์เตจเรกูเลเตอร์ (AVR) [วันที่ 11 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “ชาวหินดาดร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”[วันที่ 4 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 183]
 
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านร้องคัดค้านการจัดทำโครงการก่อสร้างต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลหินดาด อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [วันที่ 18 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 104]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 30 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 40]
 
  ตรวจแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหินดาด กรณี ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองสาธารณะ[วันที่ 15 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 32]