องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2562    ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 69
  10 ต.ค. 2562    สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 68
  8 ต.ค. 2562    มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 67
  11 เม.ย. 2562    คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 192
  12 ต.ค. 2561    ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 184
  2 ต.ค. 2561    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2561 155
  5 เม.ย. 2561    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 157
  18 ต.ค. 2560    นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 176
  16 ต.ค. 2560    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการฯ 167
  6 ต.ค. 2560    โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 53
  5 ต.ค. 2560    ประกาศ การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย ในการปฏิบัติราชการฯ 182
  15 ส.ค. 2557    ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 58