วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่ามหรสพ การแสดงรำวงย้อนยุคในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับและเครื่องปั่นไฟ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุใช้ทำกระทงในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมคันดินสระน้ำบ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล SHARP รุ่น MX-M565 (ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล SHARP รุ่น MX - M 565 จำนวน 1 เครื่อง (ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล SHARP รุ่น MX - M 565 จำนวน 1 เครื่อง (ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาคนงานจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.หินดาด ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9102 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 (นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาคนงานจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.หินดาด ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5037 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 (นายวิรัตน์ บับภาสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง