องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]304
302 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]327
303 แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 3 ม.ค. 2560 ]323
304 แจ้งการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2559 ]315
305 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหินดาด หมู่ ๑ [ 8 ธ.ค. 2559 ]315
306 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]312
307 ประกาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 25 พ.ย. 2559 ]293
308 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) [ 11 ต.ค. 2559 ]303
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2559 ]316
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2559 ]302
311 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ.2560 [ 6 ต.ค. 2559 ]321
312 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2559 ]310
313 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 23 ก.ย. 2559 ]322
314 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.หินดาด [ 5 ก.ย. 2559 ]403
315 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]311
316 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]313
317 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]312
318 ตัวอย่างแผ่นพับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.ค. 2559 ]306
319 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 23 มิ.ย. 2559 ]317
320 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 13 มิ.ย. 2559 ]310
321 สอบราคาจัดซื้อยานพหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. [ 30 พ.ค. 2559 ]322
322 เรื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความ [ 23 พ.ค. 2559 ]340
323 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]303
324 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2559 [ 10 มี.ค. 2559 ]305
325 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 มี.ค. 2559 ]295
326 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]308
327 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 7 ม.ค. 2559 ]314
328 ประกาศใชแผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 17 ธ.ค. 2558 ]307
329 ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 [ 17 ธ.ค. 2558 ]325
330 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]308
331 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการ (ในวันหยุดและช่วงพักกลางวัน) [ 1 ต.ค. 2558 ]328
332 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 [ 14 ส.ค. 2558 ]303
333 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 10 ส.ค. 2558 ]302
334 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]318
335 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]320
336 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]307
337 ขอเชิญชวนท่องเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และสืบทอดจารีตประเพณีบูชาองค์ยอดปราสาท ประจำปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]335
338 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 16 ก.พ. 2558 ]313
339 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 9 ก.พ. 2558 ]299
340 การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]285
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11