องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

    รายละเอียดข่าว

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้ออก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จำนวน ๒ ฉบับ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลหินดาด

ได้รับทราบต่อไป    เอกสารประกอบ

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์ฯ
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :