องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗ ฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗ ฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :