องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่  2  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ชั้น  2   เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมประจำปี 2559 และพิจารณากำหนดสมัยประชุมประจำปี 2561 สมัยแรก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :