องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2560  ในวันจันทร์ที่ 10  เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ชั้น  2   เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :