องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกท่านทุกตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศ
1. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
2. เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่การประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป


    เอกสารประกอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :