องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ประมวลสรุปหนังสือ/รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ประมวลสรุปหนังสือ/รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566 ได้แก่ - รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022) - ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565 -ภาพเล่าเรื่องแม่กลอง (The tale of Mae Klong city : illustrate with images - รายงานสรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี - รายงานประจำปี 2565 - หนังสือสถิติจัดหางาน ประจำปี 2565

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ประมวลสรุปหนังสือ/รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566
 
เดือนตุลาคม
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :