องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารสารหนังสือพิมพ์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์หรือเอกสารวิชาการอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของ อบต.หินดาด ------------------------------------------- ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์หรือเอกสารวิชาการอื่นๆ ของ อบต.หินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์หรือเอกสารวิชาการอื่นๆ ของ อบต.หินดาด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ไชยณรงค์บุ๊ค โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 620 บาท (-หกร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงเหตุผลในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เนื่องจากผู้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ( นายประพันธ์ เชาวน์ดี ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารสารหนังสือพิมพ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :