องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ2568

    รายละเอียดข่าว

เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ2568    เอกสารประกอบ

เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ2568
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :