องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบสอง) [ 4 ต.ค. 2565 ]39
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]121
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]106
84 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]114
85 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหินดาด [ 27 ก.ย. 2565 ]40
86 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ภายในตำบลหินดาด [ 22 ก.ย. 2565 ]144
87 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 [ 21 ก.ย. 2565 ]30
88 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 19 ก.ย. 2565 ]102
89 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 [ 19 ก.ย. 2565 ]26
90 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 [ 6 ก.ย. 2565 ]28
91 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.ย. 2565 ]42
92 แบบฟอร์มการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หน่วยบริการ/ปฐมภูมิ/รพ.สต.ห้วยจรเข้ ชื่อ อบต./เทศบาล หินดาด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครรราชสีมา [ 25 ส.ค. 2565 ]51
93 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 [ 24 ส.ค. 2565 ]26
94 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 [ 19 ส.ค. 2565 ]27
95 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลหินดาด จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดโลกร้อน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256 [ 10 ส.ค. 2565 ]161
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง การแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่1 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]92
97 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 13 [ 25 ก.ค. 2565 ]27
98 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]183
99 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.ค. 2565 ]215
100 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 [ 7 ก.ค. 2565 ]26
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2565 ]191
102 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2565 ]175
103 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 12 [ 4 ก.ค. 2565 ]28
104 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะององค์การนริหารส่วนตำบลหินดาด [ 22 มิ.ย. 2565 ]195
105 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา [ 15 มิ.ย. 2565 ]238
106 ประกาศ ยกเลิกประกาศการรับสมัครุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 14 มิ.ย. 2565 ]188
107 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 3 อัตรา [ 9 มิ.ย. 2565 ]230
108 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]143
109 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 [ 7 มิ.ย. 2565 ]33
110 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 10 [ 23 พ.ค. 2565 ]37
111 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 [ 18 พ.ค. 2565 ]29
112 รายงานผลการใช้พลังงาน [ 21 เม.ย. 2565 ]174
113 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 15 เม.ย. 2565 ]37
114 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 12 [ 4 เม.ย. 2565 ]33
115 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขี้เหล็ก [ 30 มี.ค. 2565 ]177
116 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ [ 28 มี.ค. 2565 ]195
117 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 23 มี.ค. 2565 ]175
118 คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม [ 21 มี.ค. 2565 ]222
119 คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม [ 21 มี.ค. 2565 ]189
120 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 17 มี.ค. 2565 ]31
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11