องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2556 [ 25 ม.ค. 2556 ]310
382 ความหมายของ KM [ 9 ม.ค. 2556 ]318
383 การจัดการองค์ความรู้ อบต.หินดาด [ 3 ม.ค. 2556 ]323
384 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 9 พ.ย. 2555 ]308
385 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาครั้งแรก [ 2 พ.ย. 2555 ]317
386 ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 30 ต.ค. 2555 ]318
387 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 2 ต.ค. 2555 ]318
388 ตำแหน่งว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 25 ก.ย. 2555 ]329
389 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ [ 1 ส.ค. 2555 ]315
390 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาฯ [ 1 มิ.ย. 2555 ]313
391 ประชาสัมพันธ์สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 8 ก.พ. 2555 ]306
392 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาฯ [ 1 ก.พ. 2555 ]322
393 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.หินดาด [ 1 พ.ย. 2554 ]511
394 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) และ ในเวลาราชการช่วงพักเที่ยง [ 3 ต.ค. 2554 ]334
395 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 23 ก.ย. 2554 ]368
396 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ [ 5 ส.ค. 2554 ]381
397 ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2554 [ 11 เม.ย. 2554 ]317
398 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ [ 24 มี.ค. 2554 ]329
399 ประกาศลดขั้นตอนและการกหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน [ 3 ม.ค. 2554 ]323
400 การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ [ 1 ธ.ค. 2553 ]328
401 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 [ 27 ก.ย. 2553 ]325
402 รับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องภายในตำบลหินดาด [ 29 ก.ค. 2553 ]373
403 เปิดใช้ ตู้ ปณ 6 ปทฝ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 [ 26 ส.ค. 2552 ]347
404 ศึกษาดูงาน ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด [ 5 ส.ค. 2552 ]436
405 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5ส) [ 30 พ.ย. 542 ]357
406 การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]300
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11